Tørslev Køreskole ApS Kontakt - Mobil 2021 0713

 • Stacks Image 84
 • Stacks Image 86
 • Stacks Image 91
 • Stacks Image 93
 • Stacks Image 95
 • Stacks Image 97
 • Stacks Image 99
 • Stacks Image 101
 • Stacks Image 103
 • Stacks Image 105
 • Stacks Image 118


Tørslev Køreskole ApS

Privatlivsbeskyttelsespolitik - Elever

Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt

Vi har hos Tørslev Køreskole ApS vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så vi kan fortælle dig, hvordan vi behandler dine data.
Når du bliver elev på køreskolen, giver du samtykke til behandling af samtlige af de oplysninger, du giver os til brug for gennemførelsen af den undervisning, som du har indgået aftale med os om.

Kontaktinformation

Tørslev Køreskole ApS, Tommy Andersen, CVR.nr.: 25236173, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 20210713 og e-mail: trafikskole@firma.tele.dk.

Vi anvender denne type data om dig
For at kunne give den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig, har Køreskole brug for visse personoplysninger om dig.

De data vi anvender, omfatter:

• Navn, adresse, telefon og e-mail, CPR-nr. og fødeland.
• Portrætbillede til ansøgning om kørekort.
• Eventuelt bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser.
• Eventuel navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden ved kørekort til 17- årige.
• Eventuel ansøgning om dispensation til anvendelse af bil med automatgear.
• Eventuelle oplysninger om overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med kontrollerende prøver. Evt. ANT-kursusbevis.

Vi videregiver ikke dine persondata, uden vi har lov til det
I forbindelse med undervisningen er det nødvendigt, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre. Dette gør vi ikke uden vi har lov til det, enten i overensstemmelse med loven eller en samtykkeerklæring.

Modtagere af dine persondata er:

• Politiet og tilsynsførende.
• Eventuelle samarbejdende kørelærere.
• Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jfr. Bekendtgørelse om kørekort).
• Ved ”særlig køreundervisning” forevises Borgerservice og forbliver hos køreskolen.
• Eventuel tilmelding af elever til udbydere af online undervisningsprogrammer (eksempelvis
Drive4You, Køreklar, Teoriundervisning.dk).
• Eventuel ekstern underviser i førstehjælp.
• Kommunernes Landsforening (Køreprøvebooking.dk).
• Kommunikation med elever via sms og Messenger (Facebook).
• Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrationscentre. • Færdselsstyrelsen.

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end vi skal

Tørslev Køreskole ApS har pligt til at opbevare din lektionsplan i 2 år af hensyn til bekendtgørelsen om kørekort.

Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos os bliver opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår, da det anses som regnskabsmateriale i henhold til Bogføringsloven.
Dit ansøgningsskema vil blive slettet umiddelbart efter, at skemaet er blevet videregivet til Politiet. Bedømmelsesskemaet fra praktisk prøve bliver udleveret til dig, og opbevares ikke af køreskolen.

Når samtykkeerklæring for kørekort til 17-årige, førstehjælpsbevis og ANT-kursusbevis er returneret fra Borgerservice, tilbageleveres dokumenterne til dig, og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen.

Ansøgning om dispensation videregives til Færdselsstyrelsen og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevare dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der står øverst.

Du har ret til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Tommy Andersen
Tørslev Køreskole ApS